Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng coi đây là “đột phá khẩu”, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái Việt Nam đi theo con đường khác theo ý đồ của chúng.

Để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch thời gian qua tập trung đưa ra nhiều lý lẽ, luận điệu khác nhau để tấn công, chống phá thành quả cách mạng nước ta. Đặc biệt, chúng rêu rao, xuyên tạc, bịa đặt thông tin để phủ nhận vai trò và hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận định những âm mưu thâm độc này của các thế lực phản động, thù địch, TS.Nguyễn Minh Phương, Trưởng Bộ môn Việt Nam học, Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ: Có rất nhiều thông tin sai lệch, bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu và phủ nhận vai trò của Đảng ta trên các trang mạng xã hội, mặc dù ngành chức năng của ta vẫn liên tục “phản pháo”, đưa ra những bằng chứng để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, nhân tố lãnh đạo, quyết định đưa cách mạng Việt Nam thành công qua 02 cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của Nhân dân ta. Và ngày nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo, chèo lái đưa đất nước tiến lên sánh vai ngang hàng với các nước trên thế giới.

 TS.Nguyễn Minh Phương, Trưởng Bộ môn Việt Nam học, Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. 

“Với chiến thuật “Mưa dầm thấm lâu”, “thay đổi thường xuyên, liên tục”, phủ nhận vai trò, công lao to lớn của Đảng đối với đường lối cách mạng và quá trình đấu tranh giành lại độc lập, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh, các thế lực phản động, thù địch muốn “lái” dư luận, nhất là thế hệ trẻ theo hướng nhạt dần, xa dần lý tưởng mà Đảng và các bậc tiền bối lãnh đạo của Đảng đã dày công vun xới, gieo mầm từ trước tới nay”- TS.Nguyễn Minh Phương khẳng định đồng thời cho biết thêm: Chúng cắt ghép, dàn dựng công phu, đưa ra nhiều thông tin, sự kiện, sự việc thiếu khách quan, không đúng sự thật để đánh lừa dư luận.

Cũng theo TS.Nguyễn Minh Phương, từ những điều không có thật hoặc chỉ một phần nhỏ sự thật, chúng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Và một khi người đọc thiếu kiểm chứng, sẽ dần tin theo chúng hoặc có suy nghĩ, suy diễn lệch lạc, khác với bản chất sự thật, sự việc. Điển hình một ví dụ về vấn đề phủ nhận, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng là chúng cho rằng không thể làm trái quy luật bỏ qua chế độ tư bản được mà phải “phát triển Chủ nghĩa tư bản dưới sự lãnh đạo của Đảng”; Chủ nghĩa xã hội chính là bước quá độ từ nghèo nàn, lạc hậu tiến tới Chủ nghĩa tư bản, những mơ ước của Chủ nghĩa xã hội thì chính Chủ nghĩa tư bản đã thực hiện rồi… “Chúng công kích, tuyên truyền, phủ nhận nền tảng tư tưởng, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hiện nay; đề cao mô hình, thể chế nhà nước tư bản chủ nghĩa, tam quyền phân lập, tô hồng, ca ngợi sức mạnh kinh tế, quân sự, khoa học- công nghệ của Chủ nghĩa tư bản; đề cao các giá trị của phương Tây về tự do, dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; đòi Đảng và Nhân dân ta xoá bỏ, không đi theo Chủ nghĩa Mác- Lênin, cứ lý thuyết nào đúng thì theo”- TS. Nguyễn Minh Phương cho biết.

Nhận định về âm mưu chống phá Đảng ta của các thế lực thù địch, PGS.TS Trần Thọ Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên cho rằng: Trong thời gian qua, các phần thù địch, phản động, cơ hội chính trị còn liên kết, phát động các chiến dịch truyền thông trên các trang mạng xã hội. Trong đó, chúng xây dựng nên nhiều bài viết, nhiều video clip công kích, phủ nhận thành tựu đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Chúng cũng viện dẫn hết sức phiến diện, bôi đen thực tiễn sống động nhiều thành tựu phát triển của đất nước hiện nay khi cho rằng, nhiều đảng viên, lãnh đạo cấp cao của Đảng suy thoái, tham nhũng, tiêu cực phải ngồi tù là tất yếu bởi đường lối lãnh đạo độc đoán, độc quyền của Đảng. “Một đảng lãnh đạo là sai lầm; tham nhũng, tiêu cực sẽ không tránh khỏi bởi một đảng lãnh đạo, không có đảng đối lập để kiểm soát….”, từ đó quy chụp bản chất của chế độ đang ngày càng hiện rõ. Đồng thời thông qua những quy chụp này, chúng cho truyền bá tư tưởng chính trị đối lập, tác động đến quá trình ban hành chủ trương, chính sách của Đảng nhằm lồng ghép vào đó các quan điểm sai trái, làm lệch hướng phát triển đất nước ta. Chúng cũng sử dụng hệ thống “chân rết” kích động, chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân toàn dân nhằm kích hoạt “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” ở Việt Nam.

PGS.TS Trần Thọ Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực tạp chí Cộng sản tại miền Trung- Tây Nguyên. 

Chia sẻ nhận định của mình về những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá, hạ thấp uy tín và phủ nhận vai trò của Đảng ta, Ths.Phạm Văn Hoà, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 3 chỉ ra 04 “chiêu thức” mà chúng thường xuyên thực hiện. Thứ nhất là chúng phủ nhận vai trò của Đảng bằng cách xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cho rằng nền tảng tư tưởng, tổ chức và hoạt động của Đảng ta theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không phù hợp trong thế kỷ XXI. Muốn lãnh đạo đất nước đi lên thì phải thay đổi nền tảng lý luận khác, nếu không thì Đảng “không thể đảm đương được trách nhiệm lãnh đạo dẫn dắt dân tộc Việt Nam trong thời đại mới”.

“Chiêu trò” thứ hai là phủ nhận bằng cách xuyên tạc, phủ nhận những thành quả lịch sử vẻ vang của dân tộc do Đảng ta lãnh đạo. Cho rằng “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cú ăn may lịch sử” do điều kiện thuận lợi từ bên ngoài; thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc “nội chiến”, “nồi da nấu thịt” đến một lúc sẽ tự giải quyết!; quy chụp những hạn chế trong công cuộc đổi mới đất nước là do “chế độ một Đảng lãnh đạo”, nếu không “tiếm quyền” thì Việt Nam sẽ đứng trong hàng ngũ các nước phát triển từ lâu!

Thứ ba là phủ nhận bằng cách rêu rao, quy chụp sự suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên, tệ quan liêu tham nhũng trong Đảng. Chúng lợi dụng công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, cho rằng “cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng tham nhũng… và không thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái thành công!”.

Thứ tư là phủ nhận bằng cách đòi thay đổi lực lượng nòng cốt, đội quân tiên phong của Đảng là gia cấp công nhân. Cho rằng, giai cấp công nhân đã hết vai trò lịch sử, hiện nay không đủ khả năng để lãnh đạo đất nước. “Đảng chỉ giỏi lãnh đạo trong chiến tranh, còn xây dựng kinh tế thì nên trao quyền cho lực lượng chính trị khác!”.

“Những quan điểm, luận điệu này dù chỉ là “bổn cũ soạn lại” nhưng đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa do Nhân dân ta xây dựng”- Ths.Phạm Văn Hoà nhận định.

Trước những luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng từ các thế lực phản động, thù địch, chúng ta đấu tranh bác bỏ bằng những luận cứ thật sự khoa học, để làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của chúng. Đồng thời, để không phụ lòng của Nhân dân đã trao trọn, gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ths. Phạm Văn Hoà dẫn ra một số luận cứTrước hết, xuất phát từ luận điểm khách quan, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của chính đảng vô sản trong tiến trình cách mạng. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng, giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến, hiện đại và cách mạng nhất, song chỉ có thể lãnh đạo cách mạng thắng lợi khi lập ra chính đảng để lãnh đạo, dẫn dắt phong trào cách mạng đấu tranh thoát khỏi áp bức, bóc lột và nô lệ để xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn. V.I Lênin, tiếp tục khẳng định “chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể lãnh đạo được giai cấp vô sản… và lãnh đạo được đất nước. Đó là điều không phải nghi ngờ gì nữa”. Thấm nhuần nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Ths. Phạm Văn Hoà, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 3. 

Cùng với luận cứ trên, Ths.Phạm Văn Hoà chỉ rõ: Bản chất, mục tiêu, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là vì lợi ích của giai cấp công nhân, của Nhân dân và dân tộc Việt Nam. Bản chất của Đảng ta là tổ chức ưu tú của giai cấp công nhân, của Nhân dân và dân tộc Việt Nam. Mục tiêu lý tưởng và đường lối của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng của nhân dân và dân tộc Việt Nam. “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước giành độc lập dân tộc, Nhân dân ấm no hạnh phúc.

“Một vấn đề nữa mà theo tôi, đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu thâm độc của kẻ thù, chúng ta cũng phải dựa trên cơ sở nền tảng là năng lực, uy tín và đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Đảng ta có đầy đủ phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực lãnh đạo đất nước. Đảng ta có quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, từ nhân dân mà ra, phục vụ lợi ích cho nhân dân cho nên được nhân dân thừa nhận, ủy nhiệm vai trò dẫn dắt cách mạng và lãnh đạo đất nước. Cạnh đó, chúng ta cũng phải dựa trên thực tiễn cách mạng đã chỉ ra, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất cầm quyền lãnh đạo là một tất yếu lịch sử. Đầu thế kỷ XX, nhiều tổ chức Hội, Đảng ra đời nhưng không gánh vác được nhiệm vụ lịch sử giao phó, mà chỉ duy nhất Đảng Cộng sản do Hồ Chí Minh sáng lập là thành công. Đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để hôm nay “đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”- Ths.Phạm Văn Hoà nêu rõ.

Cũng theo Ths. Phạm Văn Hoà: Kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn nhiều quốc gia trên thế giới chỉ ra không phải cứ nhiều đảng, đa nguyên thì đất nước mới phát triển, ổn định. Bài học nhãn tiền của Liên Xô và Đông Âu dẫn đến sụp đổ là buông lỏng, thỏa hiệp và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của một Đảng duy nhất cầm quyền. Từ đó, các thế lực phản động nổi lên chống phá, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chính quyền và thay đổi chế độ xã hội.

Như vậy, cả lý luận và thực tiễn cho thấy, những quan điểm đòi phủ nhận vai trò duy nhất lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là sai trái, phản động và hết sức nguy hiểm. Việc đấu tranh bảo vệ vai trò duy nhất lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta là chính đáng, chính nghĩa và phù hợp với nguyện vọng, sự tin tưởng của Nhân dân./.

Theo ĐCS

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button