Uncategorized

LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG”

Sáng ngày 08/01/2023, Đoàn Thanh niên phường tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” phường Chính Gián.
Mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại phường Chính Gián có 10 thành viên. Tổ có nhiệm vụ thông tin, truyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến các hộ gia đình, người dân. Hướng dẫn người dân tạo địa chỉ số/ điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số (như ứng dung Da Nang Smart City, ứng dụng Góp ý, ứng dụng Cổng dịch vụ công: dichvucong.danang.gov.vn, …)
Tổ công nghệ cộng đồng là cầu nối của chính quyền địa phương để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các KDC trên địa bàn phường.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button