Mời quý khách chọn ngôn ngữ thể hiện | Please choose your language

Phóng sự giới thiệu Đình Làng Thạc Gián

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Thạc Gián

Đình làng Thạc Gián được xây dựng từ rất lâu đời, thuở ban sơ ngôi đình làng được dựng lên bằng tranh tre, vào đời Minh Mạng, đình làng được làm lại bằng gỗ, mái lợp tranh.

Theo nhiều tài liệu ghi chép, Làng Thạc Gián vốn ban đầu có tên là Thạc Giản và nhiều cách gọi khác như Thạch Giản, Thạch Gián là mảnh đất được khai phá sớm, vào khoảng nửa thế kỷ XV.

Năm Tự Đức thứ bảy (1854), ngôi đình kiến tạo bằng gạch, mái lợp ngói âm dương và tiếp tục được tôn tạo vào năm Duy Tân thứ ba (1909), năm Khải Định nguyên niên (tức năm 1916) từ đóng góp của dân làng và đến năm 2009 được trùng tu một lần nữa từ nguồn ngân sách thành phố với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

The National Architechtural site of Thac Gian Temple

The Thac Gian Village Temple was constructed a long time ago, in the beginning the temple was built only with bamboo. Under the reign of Emperor Minh Mang, it was refurbished with wood and a thatched roof.

According to old documents, the village of Thac Gian held a different name then, with a variety of pronunciation, an d was one of the earlier settlement of the region, being foramlly established in the middle of the XVth Century.

In the 7th Year Tu Duc (1854), the temple was rebuilt again with bricks, tiled roof and continue to be renovated in the 3rd year  Duy Tan (1909), the 1st Year of Khai Dinh (1916), both funded by contributions of the village’s residents and in 2009 from the city of Dan Nng’s budget of 4 billion VND.

Back to top button