Tin tuc

Tổ chức và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) và các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2023

Hiện nay việc phổ cập các kiến thức về chính trị cho các đoàn viên, thanh thiếu niên là hết sức cần thiết và cấp bách. Thông qua việc tìm hiểu và học tập lý luận chính trị và các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn sẽ giúp cho từng đoàn viên tự hoàn thiện được bản thân mình hơn, trang bị thêm những lý luận, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để trên cơ sở đó mà các bạn làm tốt được chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nắm bắt được những kiến thức về chính trị là hết sức quan trọng để giáo dục tư tưởng cho các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Đoàn phường Chính Gián đã tổ chức cuộc thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) và các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2023 từ ngày 20/6 đến ngày 21/6/2023. Với những câu hỏi được thiết kế hết sức phong phú và đa dạng, nội dung thì hết sức căn bản, đi thẳng vào bản chất vấn đề, thực tiễn về lý luận chính trị và các nghị quyết, chủ trương mới nhất hiện nay. Mặc dù, thời gian cuộc thi chỉ diễn ra 02 ngày nhưng đã thu hút cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn phường với 259 bài dự thi.

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản

Qua cuộc thi này, cũng đã giúp ích cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về giá trị, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam theo từng cột mốc, cập nhập được hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, nắm chắc lại các kiến thức về sự hình thành, hệ thống tổ chức, nguyên tắc hoạt động, những phẩm chất cần có của thanh niên trong thời kỳ mới của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và tự hào hơn nữa là còn giúp cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu thêm được những nội dung mà mình cần rèn luyện, phấn đấu theo chương trình “Rèn luyện Đoàn viên”. Đoàn phường đã trao giải cho các tập thể và cá nhân tham gia dự thi xuất sắc nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button