Uncategorized

TUỔI TRẺ CHÍNH GIÁN RA QUÂN “VÌ CỔNG TRƯỜNG BÌNH YÊN” NĂM 2022

Phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn phường. Đoàn phường Chính Gián tổ chức ra quân “Vì cổng trường bình yên” năm 2022. Việc ra quân diễn ra từ ngày 05/9 đến ngày 30/9/2022 tại các trường học trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ phường nhà nhằm tuyên truyền đến với phụ huynh và học sinh đưa, đón con em đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng, lề đường; chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh và các em học sinh trong việc xây dựng Cổng trường An toàn giao thông.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button