Tin tuc

HỘI NGHỊ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ĐỐI NGOẠI VÀ TẬP HUẤN LỰC LƯỢNG CỐT CÁN CƠ SỞ NĂM 2023

Sáng ngày 28/4/2023, Đoàn Thanh niên phường phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại và tập huấn lực lượng cốt cán cơ sở năm 2023 cho các bạn đoàn viên, thanh niên.

Trong nội dung chương trình của Hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được báo cáo viên thông tin thời sự tình hình quốc tế và trong nước nổi bật; trang bị các kiến thức, kỹ năng liên quan đến nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.

Thông qua hội nghị tập huấn lần này nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập sâu rộng các nội dung, những kiến thức cơ bản, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, lực lượng nòng cốt, cốt cán của Đoàn. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, phát huy vai trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên, tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là ở cấp cơ sở trong thời gian tới.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button