Uncategorized

[THEO DẤU CHÂN BÁC] – Hồ Chí Minh, Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình

https://hochiminh.vn/audio/ho-chi-minh-chu-tich-lam-thoi-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-doc-ban-tuyen-ngon-doc-lap-ngay-2-9-1945-tai-quang-truong-1

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button