Uncategorized

[THEO DẤU CHÂN BÁC] – Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt

– Vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên – những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao cho mình. Và để xây dựng tương lai cho chính mình cũng như đủ đức tài đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển giàu mạnh, bền vững, bản thân mỗi người trẻ cần phải tự học tập, tự tu dưỡng, phấn đấu ở mọi nơi, mọi lúc và suốt đời.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[1] đã được Đảng ta đặc biệt quan tâm chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, vun trồng cội gốc để sự nghiệp của cha anh, của đất nước được phát triển bền vững, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong dự Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967). Ảnh tư liệu
  1. Thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, rường cột, tương lai của nước nhàTừ nhận thức sâu sắc rằng, “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”[2], Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ – những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức sống tràn trề, năng lực sáng tạo, v.v.. đối với sự trường tồn của đất nước. Vì vậy, xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng và hành động, Người đã không chỉ cuốn hút họ bằng những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết của mình mà còn kêu gọi, thức tỉnh, giác ngộ và cổ vũ họ tham gia cách mạng; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, lao động, cống hiến, góp sức mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại cho thấy: Khi đất nước đang đắm chìm trong đêm trường nô lệ; khi lựa chọn đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức sâu sắc rằng cách mạng muốn thành công, trước hết phải tập hợp lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, muốn thức tỉnh nhân dân đi theo con đường cách mạng, thì trước hết phải giác ngộ cách mạng cho thanh niên và thức tỉnh thanh niên để thức tỉnh cả dân tộc. Vì thế, Người đã nhắn nhủ: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”[3]. Tiếp đó, bằng những hoạt động lý luận và thực tiễn, Người đã hướng về thế hệ trẻ Việt Nam, tổ chức, giáo dục, rèn luyện họ, đưa họ đến với cách mạng; đồng thời cổ vũ họ phát huy vai trò của mình, góp sức vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng. Thiết thực và hiệu quả, Người đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên mà nòng cốt là Cộng sản đoàn; đã ra báo Thanh niên; mở và giảng dạy tại những lớp huấn luyện chính trị để đào tạo thanh niên Việt Nam yêu nước trở thành những cán bộ cốt cán của Đảng, của phong trào cách mạng.Không chỉ có vậy, với tầm nhìn xa, Người đã gửi thư cho Uỷ ban Trung ương thiếu nhi Liên Xô và đại diện Đoàn Thanh niên cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên cộng sản (7/1926) đề nghị giúp đỡ, để gửi một số thiếu niên Việt Nam ở Quảng Châu sang Liên Xô học tập, nhằm đào tạo những hạt giống đỏ đó “trở thành những chiến sĩ Lêninnít tí hon chân chính”, làm hạt nhân cho Đoàn Thanh niên cộng sản sau này. Đặc biệt, vấn đề thanh niên, bồi dưỡng lực lượng thanh niên – lực lượng dự bị hùng hậu của Đảng đã được Đảng Cộng sản đặc biệt quan tâm khi thông qua Án nghị quyết của Đảng Cộng sản Đông Dương (1931) về việc tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh…Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi nhận rằng: Lòng yêu nước, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần cách mạng, sự nhiệt tình, gan dạ và những tấm gương hy sinh dũng cảm của thế hệ trẻ nước nhà (thông qua Đoàn Thanh niên cứu quốcĐội Thiếu nhi cứu quốc, Đội Nhi đồng cứu quốc) đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mùa thu năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trang sử mới, một kỷ nguyên mới đã mở ra khi đất nước giành được độc lập và đi cùng đó là một tiền đồ rực rỡ của thế hệ trẻ gắn liền với những nhiệm vụ nặng nề. Khi ấy, tràn đầy niềm tin tưởng vào thế hệ trẻ đối với vận mệnh của nước nhà, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã không chỉ gửi thư động viên, khích lệ học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập: “Nước nhà mong chờ ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”[4], mà còn khẳng định thế hệ trẻ, trước hết là thanh niên chính là đội dự bị, lực lượng kế cận không thể thiếu của sự nghiệp cách mạng, của tương lai đất nước.Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên – những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao cho mình: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào”[5]. Do đó, càng khó khăn, thử thách thì thanh niên càng phải nỗ lực rèn luyện về mọi mặt để trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những người không chỉ gánh vác trọng trách mà còn phải vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn (nhưng chưa thực hiện được do những hạn chế, những điều kiện lịch sử quy định). Đó phải là những người luôn “tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng… là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”[6]…Để hoàn thành sứ mệnh đó và nhất là muốn trở thành những người cách mạng có đức và có tài, có thể gánh vác được trách nhiệm mà Tổ quốc và nhân dân giao phó; đồng thời làm chủ tương lai một cách xứng đáng, thì mỗi người ngay từ khi còn trẻ đã luôn phải tự giác rèn luyện tinh thần, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh của mình; phải tích cực làm việc để chuẩn bị cho tương lai với tâm thế “điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”[7]. Mỗi người, không chỉ phải ra sức học tập trong nhà trường, ở gia đình và ngoài xã hội; học tập qua sách vở và trau dồi tri thức, làm giàu tri thức của mình từ chính thực tiễn cuộc sống mà còn phải luôn nghiêm khắc với bản thân, tự phê bình và phê bình để khắc phục những nhược điểm: nóng vội, thiếu thực tế, hình thức, chủ quan…, đồng thời phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa, nghề nghiệp và phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Hơn nữa, với sức trẻ cảu mình, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phải xung phong trong mọi công tác (đi trước, làm trước, gương mẫu trước) trên tinh thần chủ động, gan dạ, sáng tạo; đồng thời, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần cầu tiến, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến bộ mãi không ngừng…Đặc biệt chú trọng chiến lược trồng người: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà”[8], nên dù bộn bề công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự chăm lo thường xuyên đối với thế hệ trẻ. Không dừng ở đó, Người còn chỉ ra rằng chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là một công việc khó khăn, phức tạp, cần phải được thực hiện bởi nhiều lực lượng với sự phối hợp giữa nhiều lực lượng; bằng nhiều hình thức với nhiều biện pháp. Cụ thể, theo Người, nhà trường là nơi có điều kiện để giáo dục thế hệ trẻ tốt nhất, nhưng phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa “trường học, gia đình và đoàn thanh niên”[9] cùng cả xã hội; đồng thời, trong giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng phải chú trọng tất cả các mặt đạo đức, giác ngộ cách mạng, văn hoá, khao học, kỹ thuật, lao động sản xuất; trong đó đức là gốc quan trọng.Khẳng định rằng, học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn, cho nên cùng với việc xác định giáo dục, học tập là một phương thức chủ yếu để bồi dưỡng thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu và nhấn mạnh thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt, trong mọi lĩnh vực để xây dựng, phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết. Đồng thời, thế hệ trẻ “cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng và xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang”[10] – là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của mỗi người nói chung, của thế hệ trẻ nói riêng.Để có thể phát huy tốt nhất sức mạnh, tính tiên phong của thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tổ chức Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên cần phải nghiên cứu tìm ra nhiều hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc; phải tập hợp các đối tượng thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, mỗi cán bộ làm công tác Đoàn và thanh niên phải chú trọng vấn đề “củng cố tổ chức Đoàn, phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ”, phải cùng các nhà trường tham gia giáo dục thế hệ trẻ tinh thần “yêu Tổ quốc, yêu nhân dân”, “yêu và trọng lao động”, “giữ gìn kỷ luật”; cổ vũ ý chí cố gắng vươn lên, tích cực, siêng năng, sáng tạo, trung thực, ngay thẳng, khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Không chỉ quan tâm, chăm lo và giáo dục, cổ vũ thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và phấn đấu để trưởng thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một tấm gương suốt đời tận tâm, tận lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Cả cuộc đời Người là một mẫu mực của đạo đức cách mạng, “cần kiêm liêm chính, chí công vô tư”, hết lòng, hết sức phấn đấu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Nặng lòng với thế hệ trẻ, trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””[11].
  2. Tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng

Thấm nhuần và thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam đã nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu, sự khen ngợi và kỳ vọng của cha anh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, thế hệ trẻ Việt Nam thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng; là đội hậu bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thế hệ trẻ Việt Nam – thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, tre già măng mọc trưởng thành từ những Đội Cứu quốc, Tổng hội sinh viên, Hội truyền bá quốc ngữ, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Đoàn quân Nam tiến đến phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Năm xung phong”,v.v.. năm xưa đã góp sức mình vào chiến thắng chung của dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc, thống nhất Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang tích cực “xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như mong ước của Người. Những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thế hệ trẻ. Trên cơ sở quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”/là chuẩn bị cho tương lai của dân tộc, tổ chức cơ sở Đoàn các cấp đã không chỉ nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình mà còn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiết thực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, phấn đấu và trưởng thành, góp sức,  bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Nỗ lực học tập, lao động để trau dồi, nâng cao tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động cảu Cách mạng công nghiệp 4.0; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình hành động của tuổi trẻ cả nước được triển khai sâu rộng như: “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”, “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể thao”, “Công tác xã hội, bảo vệ môi trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”… đã không chỉ giới thiệu bao đoàn viên ưu tú để kết nạp và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn bồi dưỡng được nhiều cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy các cấp, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong những nhiệm kỳ vừa qua.  

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rõ rằng, chịu ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, và nhất là do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống buông thả, lười học tập và thiếu tu dưỡng đạo đức; thậm chí có người đã vi phạm pháp luật, v.v.. Cùng với đó, vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh niên có biểu hiện xa rời và thiếu niềm tin vào sự phát triển của đất nước; thiếu bản lĩnh trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch. Không ít bạn trẻ đã chọn lối sống thực dụng, vô cảm trước những khó khăn, thử thách của đất nước; chạy theo lợi ích vật chất…

Trong khi đó, hoạt động của tổ chức Đoàn vẫn mang nặng tính hình thức, bề nổi, thiếu thực chất; công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ chưa sát hợp thực tiễn nên chưa thu được những kết quả thực chất. Một số tổ chức cơ sở Đoàn chưa quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên; chưa chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không cao, dẫn đến tình trạng thanh niên, thậm chí cả thiếu niên ở các bậc học THPT, THCS cũng vi phạm pháp luật. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng cho thanh niên ở nhiều nơi chưa kịp thời; việc xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong đời sống còn lúng túng, nhất là chưa khắc phục, giải quyết được các vấn đề xã hội trong thanh niên,v.v.. Thực trạng này, một mặt ảnh hưởng đến tương lai của chính thế hệ trẻ, gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội, bền vững của đất nước; mặt khác, dễ tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng “bẫy đường phèn” để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, hòng chống phá Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa đang xây dựng ở Việt Nam.

Hơn bao giờ hết, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, cả hệ thống chính trị cần phải thấm nhuần lời tư tưởng Hồ Chí Minh và những lời căn dặn đầy tâm huyết của Người để thực hiện tốt chiến lược “trồng người”, nhằm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đạt hiệu quả; đảm bảo xây dựng đội ngũ kế cận tài đức, hoàn thành tốt trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Theo đó, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ; về đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền và giáo dục thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, truyền thống; về bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước; về xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật… Cổ vũ và tiếp tục phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – Đoàn Thanh niên – xã hội trong đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt; trong đó, chú trọng nguyên tắc đào tạo gắn với bồi dưỡng, tin tưởng giao việc, tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm, phấn đấu và trưởng thành; xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch cho trước mắt và lâu dài, “khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ”, “không nên coi thường cán bộ trẻ”, đảm bảo sự kế cận và tiếp nối trong công tác cán bộ.

Hai là, mỗi cơ quan, đơn vị trong từng kế hoạch, chương trình hành động phải gắn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận với rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” cho thế hệ trẻ phù hợp yêu cầu của thực tiễn. Tiếp tục thwucj hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tích cực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, phê phán những thói hư, tật xấu, lối sống vị kỷ, thực dụng, các biểu hiện tiêu cực đi đôi với việc cổ vũ lối sống trong sạch, có chí tiến thủ, tinh thần đoàn kết, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, để tuổi trẻ cả nước vững tin thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời góp phần xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ba là, chú trọng phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế trong đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, khoa học – kỹ thuật, công nghệ, quân sự, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, v.v.. gắn với thường xuyên bồi dưỡng thể chất, rèn luyện thân thể cho thế hệ trẻ/“rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh, khỏe mạnh thì mới đủ sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân” để “mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”. Cụ thể, tùy theo lứa tuổi, công việc phù hợp, thế hệ trẻ không quản khó khăn, sẵn sàng dấn thân “đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”; đoàn kết chặt chẽ, kiên trì phấn đấu, cùng nhau nỗ lực vượt mọi khó khăn, thi đua học tập và lao động sản xuất, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, luôn tận tâm, tận sức “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”[12].

Bốn là, gắn bồi dưỡng thế hệ trẻ với công tác giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước và các phong trào thực tiễn như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình”,v.v.. để nâng cao lòng yêu nước và rèn luyện bản lĩnh chính trị. Tiếp tục triển khai hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng và duy trì các phong trào đặc thù để da dạng hóa các hoạt động của Đoàn. Từ đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cha mẹ, thầy cô, nhân dân và trong chính thế hệ trẻ để làm gương cho các em trước mọi việc. Đồng thời, bản thân mỗi người trẻ cũng phải tự học tập, tự tu dưỡng, phấn đấu ở mọi nơi, mọi lúc và suốt đời để xây dựng tương lai cho chính mình và đủ đức tài đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển giàu mạnh, bền vững.

Chuẩn bị chu đáo, đào tạo và bồi dưỡng cho thế hệ trẻ Việt Nam trọn vẹn đức và tài; trong đó, thận trọng trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ trẻ, thực hiện sự  chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là thiết thực góp phần xây dựng Đoàn, Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục kiên định, vững vàng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững./.


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.612

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.194

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.2, tr.144

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự  thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.35

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.264

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.298

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.265

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.528

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.266

[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.265

[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự  thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.612

[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.179

TS. Văn Thị Thanh Mai
TS. Trần Thị Kim Ninh

Nguồn: hochiminh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button