Uncategorized

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều ngày 21/02/2023, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Chính Gián phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội” và ký kết Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 trên địa bàn phường.

Về dự Hội nghị có ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận cùng các vị đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên quận Thanh Khê; Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, bà Nguyễn Thị Tuyết Trang – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường, Ban Thường trực UBMTTQVN và Trưởng phó các đoàn thể chính trị – xã hội từ phường đến khu dân cư.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW và Kế hoạch số 60/KH-ĐU của Đảng ủy phường về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội” trên địa bàn phường. Ông Võ Văn Đoàn – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 18 đến các tổ chức thành viên.

Cũng tại hội nghị, UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên đã tổ chức hiệp thương ký kết chương trình phối hợp thống nhất hành động trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chủ đề năm 2023 của Quận ủy Thanh Khê: “Năm đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button