Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trách nhiệm của đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tập trung triển khai thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là khâu hết sức quan trọng nhằm giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó có trách nhiệm cá nhân của từng đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ trong giai đoạn bùng nổ của thông tin và mạng xã hội. Hiện nay, Việt Nam có hơn 70 triệu thuê bao internet, chiếm gần 73,2% dân số cả nước, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 ở châu Á; hơn 77 triệu người sử dụng mạng xã hội.

Riêng thành phố Đà Nẵng, có hơn 8.000 trang thông tin điện tử, khoảng 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội. Đây vừa là thuận lợi vừa là thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đòi hỏi đảng viên trẻ trên địa bàn thành phố cần phát huy hơn nữa trách nhiệm cá nhân, góp sức cùng các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thành phố bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, mỗi đảng viên trẻ phải tự nghiên cứu, học tập, nắm vững và hệ thống hóa lại toàn bộ nhận thức, kiến thức về lý luận chính trị; cập nhật những điểm mới, cốt lõi trong các văn bản của Đảng, của thành phố để thông tin chính thống đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị công tác và địa phương nơi cư trú.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí, bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước khi sử dụng mạng xã hội; có trách nhiệm đấu tranh trực diện, trực tiếp đối với những thông tin sai lệch, xấu, độc, thù địch liên quan đến quá trình phát triển của thành phố; mạnh dạn bày tỏ quan điểm, không im lặng cho qua hoặc thờ ơ trước những thông tin sai sự thật. Song song đó, tích cực chia sẻ thông tin chính thống, những câu chuyện ý nghĩa, gương người tốt, việc tốt trên trang facebook cá nhân, đơn vị và trang fanpage “Đà Nẵng tươi đẹp”.

Đặc biệt, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Đây là văn bản hết sức quan trọng để các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai hiệu quả công tác quản lý đảng viên trên không gian mạng, tạo nên một môi trường chuẩn mực phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của từng đảng viên trong sử dụng internet, mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian đến, cùng với quá trình phát triển của thành phố, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại định hướng phát triển thành phố là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết. Với nguyên tắc danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên, đội ngũ đảng viên trẻ thành phố phải tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại và đáng sống.

NGÔ TRƯỜNG LONG

Theo Báo Đà Nẵng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button