Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 1: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng

(ĐCSVN) – Các thế lực phản động, thù địch với mưu đồ chính trị, thâm thù cá nhân hay lợi ích kinh tế đã phản bội Tổ quốc, phản bội Nhân dân, chà đạp lịch sử và phủ nhận công lao to lớn, đức hi sinh của các lãnh tụ vì nước, vì dân. Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng với giọng điệu phê phán, bài trừ và phủ nhận những công lao, đức hi sinh to lớn đó.

Đây là chia sẻ của Ths.Phạm Văn Hoà – Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 3 khi trao đổi với phóng viên về nội dung liên quan đến cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc các lãnh tụ, lãnh đạo và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà hiện nay Đảng ta và cả hệ thống chính trị cũng như Nhân dân đang tập trung đấu tranh, phản bác.

Ths.Phạm Văn Hoà – Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 3

Theo Ths.Phạm Văn Hoà, qua 93 năm ra đời, phát triển và lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang  vai trò của Đảng ta ngày càng được khẳng định, niềm tin của Nhân dân vào Đảng được củng cố, tăng cường. Đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế luôn kính trọng, giành tình cảm chân thành đối với các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Dẫu vậy, các thế lực phản động, thù địch vẫn dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

“Trước những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu sai sự thật, xuyên tạc đó, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái này thời gian qua và hiện nay luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Đảng, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân hết sức quan tâm triển khai nhằm để bảo vệ Đảng, chế độ và bảo vệ chính cuộc sống của Nhân dân ta”- Ths.Phạm Văn Hoà khẳng định; đồng thời chỉ rõ: Các thế lực phản động, thù địch đã tập trung xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng ta, trong đó có các đồng chí như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh… Với giọng điệu phê phán, bài trừ và phủ nhận, các luận điệu của chúng biểu hiện ở các khía cạnh: Xuyên tạc đời tư cá nhân, nghe kể, hùa theo rồi quy kết, cho rằng “các lãnh tụ đều có nhiều vợ, nhiều con”, thậm chí chúng bịa đặt “có nhiều người tình”…

Cùng với giọng điệu xuyên tạc, các thế lực thù địch còn phủ nhận công lao, sự nghiệp cách mạng của các lãnh tụ của Đảng ta. Chúng cho rằng con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam là “chọn đại, sai lầm” gây ra chiến tranh, nghèo đói, “huynh đệ tương tàn, Bắc – Nam chia rẽ” (của các đối tượng Bùi Tín, Việt Thường, Trương Gia Kiểng).

Một dạng luận điệu nữa không kém phần nguy hiểm, thâm độc đó là chúng tôn hô, ca ngợi các lãnh tụ là “thánh”, “các vị thánh” nhằm tạo đối lập với cán bộ đảng viên của ta hiện nay, nhất là “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước tha hóa, biến chất và vi phạm”. Từ đó, các đối tượng như Tiến Hồng, Lê Kỳ Sơn cho rằng: “không thể học tập và làm theo” tấm gương các lãnh tụ… Thực chất, chúng đang đánh phá nền tảng tư tưởng của Đảng, làm xói mòn, dẫn đến mất niềm tin của Nhân dân đối với các lãnh tụ của Đảng ta.

Giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những công lao, sự hi sinh to lớn mà các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam luôn được Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân ta quan tâm.

Khẳng định các luận điệu không đúng sự thật, không đáng tin cậy đó của các thế lực thù địch đang tiến hành để bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận vai trò to lớn của các lãnh tụ của Đảng ta qua các thời kỳ, Ths.Phạm Văn Hoà nhận định: “Không những không đúng sự thật mà còn phơi bày bộ mặt phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; bóp méo sự thật lịch sử, chà đạp lên nhân phẩm con người mà các thế lực thù địch đang cố tạo dựng, vẽ ra. Bằng cái nhìn khách quan, bằng các tư liệu lịch sử chính thống và bằng tiếng nói của thực tiễn, Đảng và cả hệ thống chính trị của ta cũng như Nhân dân ta thường xuyên, liên tục bác bỏ các luận điệu trên. Trong đó, đầu tiên là từ tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của các lãnh tụ của Đảng, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được ghi lại trong các bộ sách như: Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Trần Phú tiểu sửLê Duẩn tuyển tậpTrường Chinh tuyển tập… “Đây là những tư liệu lịch sử, tài liệu chính thống, chân thực được công bố công khai từ nhiều năm nay. Vì thế, không thể bám chấp vào những thông tin sai lệch, một chiều không được kiểm chứng để xuyên tạc các lãnh tụ. Mỗi người đọc có hiểu biết đều phân biệt được thật – giả, đúng – sai về tiểu sử, sự nghiệp và công lao các bậc tiền bối. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi mai sau thì chỉ có một sự thật thông qua những tư liệu, tài liệu chính thống được xuất bản, công bố, chứ không phải là những tài liệu cắt xén, bịa đặt có chủ ý từ những “anh hùng bàn phím”, những người “nhân danh yêu nước, dân chủ” kêu gào nhằm kích động, câu like từ các trang mạng xã hội”- Ths.Phạm Văn Hoà chia sẻ thêm.

Bên cạnh nhận định trên, Ths.Phạm Văn Hoà cũng cho rằng: Những công lao to lớn, những cống hiến vĩ đại của các lãnh tụ cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là không thể xuyên tạc hay phủ nhận. Những lãnh tụ tiền bối của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta; đã lãnh đạo dân chúng giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, “biến người nô lệ thành người tự do”; đã cùng quân và dân ta đánh đuổi “những đế quốc to” để giữ vững độc lập, xây dựng nước nhà ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Những thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đều gắn liền với sự hi sinh, cống hiến tài năng và đức độ của các lãnh tụ. Đó là những sự thật lịch sử không thể xuyên tạc hay phủ nhận.

Một nhận định nữa được Ths.Phạm Văn Hoà dẫn ra là các lãnh tụ của Đảng, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng và niềm tin mãnh liệt trong trái tim của Nhân dân ta. Tư tưởng, tình cảm và tấm gương của các lãnh tụ đã đi vào đời sống tinh thần của xã hội qua bao thế hệ người Việt Nam.

“Vì sự kính trọng và biết ơn, cho nên tên tuổi các lãnh tụ của Đảng được lưu giữ và tôn vinh để đặt tên đường, tên phố, tên trường học, nhà lưu niệm, khu di tích… khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Đồng thời, những cống hiến, công lao to lớn của các lãnh tụ còn được nhân dân thế giới, nhân loại tiến bộ ghi nhận. Điều đó càng cho thấy, sự xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh tụ từ các thế lực thù địch chỉ là số ít, là những người vô tri, vô đạo và trước sau cũng bị lên án, bác bỏ”- Ths.Phạm Văn Hoà khẳng định thêm./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button