Tin tuc

[INFOGRAPHIC] 4 TIÊU CHÍ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN CHÍNH GIÁN THỜI KỲ MỚI NĂM 2023

Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2023, gắn với chủ đề công tác năm “ Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ phường Chính Gián xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Chính Gián thời kỳ mới” năm 2023 với 04 tiêu chí gồm Có lý tưởng cách mạng, Lối sống văn hoá, Tiên phong hành động, Kỹ năng phù hợp. 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button