Tin tuc

Mô hình 3 + 1: giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Nhằm giúp thanh thiếu niên hư ở địa phương không tiếp tục lầm lỡ, vi phạm pháp luật, Hội Cựu chiến binh – Đoàn Thanh niên phường Chính Gián đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình 3+1, phối hợp giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư.

Mô hình 3+1 gồm: Hội đoàn thể phường với Công an phường, chi hội đoàn thể khu dân cư cùng với gia đình giúp đỡ một thanh thiếu niên hư về quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trong năm 2023, Hội Cựu chiến binh – Đoàn Thanh niên phường phối hợp quản lý em Nguyễn Thanh Hùng, thanh thiếu niên chậm tiến được giúp đỡ, cảm hóa năm 2023 theo Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy. Bản thân em không tập trung vào việc học tập, sau đó là bỏ học, thường xuyên tụ tập chơi bời, đi chơi khuya dẫn đến hư hỏng. Các thành viên đã được phân công trực tiếp theo dõi, giúp đỡ đến nhà cùng với gia đình vận động, tuyên truyền, phân tích cho các em biết những việc làm của mình là sai trái…

Công tác tuyên truyền giáo dục luôn được các thành viên được kết hợp giữa “tình và lý”, luôn “thấu tình, đạt lý” nhằm lay động những tình cảm sâu kín trong các em nên đã mang lại hiệu quả. Với cách thức giáo dục, cảm hóa linh hoạt và kiên trì theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu”, dần dà các em cũng đã nhận thức được các việc làm của mình là sai trái, từ đó quyết tâm sửa chữa.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button